KONTAKT

KONTAKT:
Katarzyna Kalinowska
ul. Służby Polsce 3/21
02-784 Warszawa
NIP 951 204 81 09
REGON 142647243
telefon: + 48 661 606 607
e-mail: swimklub@gmail.com
DANE DO PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
SWIMKLUB Katarzyna Kalinowska
ul. Służby Polsce 3/21
02-784 Warszawa
konto numer: 73 1050 1025 1000 0090 7674 1280
bank: ING Bank Śląski

ZAPISY:

telefon: + 48 661 606 607
e-mail: swimklub@gmail.com