PlayPause
Slider
Kontakt

Katarzyna Kalinowska

ul. Służby Polsce 3/21
02-784 Warszawa

NIP 951 204 81 09
REGON 142647243

telefon: + 48 661 606 607
e-mail: swimklub@gmail.com


DANE DO PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

SWIMKLUB Katarzyna Kalinowska
ul. Służby Polsce 3/21
02-784 Warszawa
konto numer: 73 1050 1025 1000 0090 7674 1280
bank: ING Bank Śląski


ZAPISY

telefon: + 48 661 606 607
e-mail: swimklub@gmail.com

+48 661 606 607
swimklub@gmail.com