children-on-swimming-class-473428034_med-1559x610
what-parents-shouldnt-let-kids-do-at-pool-1529945762
PlayPause
Regulamin
 1. Organizatorem zajęć jest SWIMKLUB.
 2. Osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych przez SWIMKLUB obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć oraz regulaminu obiektu ( pływalni), na którym odbywają się zajęcia.
 3. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest wyłącznie po opłaceniu kursu.
 4. Zajęcia trwają 30 minut ( dodatkowo 25 minut na przebranie się przed/po zajęciach). Łącznie 55 minut pobytu na basenie. Po przekroczeniu tego limitu należy dokonać dopłaty w kasie obiektu.
 5. Na zajęcia należy przybyć 10 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, a następnie punktualnie zgłosić się do Instruktora.
 6. Uczestnicy kursu pływają na wyznaczonych torach, a bezpośrednio po zajęciach należy opuścić płytę basenu.
 7. Nieobecności nie przechodzą na poczet kolejnego kursu.
 8. Uczestnicy kursu mają zagwarantowane miejsce w kolejnym kursie po rezerwacji dokonanej na co najmniej 2 tygodnie przed jego zakończeniem, pod warunkiem wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie.
 9. Rodzice odprowadzają małe dzieci do wejścia na płytę basenu i tam też odbierają je punktualnie po zajęciach.
 10. Przed zajęciami i po ich zakończeniu odpowiedzialność za osoby nieletnie w pełni ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 11. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu na którym odbywają się zajęcia.
 13. W przypadku nie przestrzegania zapisów Regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika z kursu, bez zwrotu pieniędzy.
+48 661 606 607
swimklub@gmail.com